máy em không hiểu sao thỉnh thoảng lại bị out ai biết em bị nhiễm virrus gì không giúp em với