Máy nhà em từ Hồi học lớp ... I cho đến giờ , thay bao nhiêu CPU rồi mà vẫn nhiễm đi nhiễm lại con TROJAN : W32.banner.BG , dùng BITDEFENDER các "thế hệ" thì diệt được , nhưng khi diệt xong thì nó lại quay trở lại "Páo chù" . Triệu chứng : Máy "Đơ luôn" , cúp chạy được (rất tiếc là ko post hình lên được) mong anh bác sĩ hướng dẫn trị con này triệt để giúp . Thanks ! [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]