cậu vào start / run gõ msconfig rồi vào thẻ start up kiểm tra xem có chương trình nào lạ khởi động cùng máy của mình không... Nếu có thì bỏ nó đi...