Trích dẫn Gửi bởi humoristvn
Ở trên bạn có dùng BKAV sau đó dùngVNFix 1.1 để fix lỗi hiển thị.

Chẩn đoán: Vì bạn không nói rõ khi khởi động lại không được ở bước nào và có thông báo gì?

Nguyên nhân không khởi động được:

Virus ghi đè vào File hệ thống, chuyển file hệ thống chuẩn ra vị trí khác. Khi khởi động nó được chạy trứoc rồi tiến hành chạy File hệ thống thực sự.

-> Máy bạn vẫn khởi động được.

BKAV xóa File virus đi -> Khi khởi động lại sinh ra lỗi. (Vì Virus còn đâu mà chạy file hệ thống chuẩn)Khắc phục:

1. Đưa đĩa Cài WIn vào, chọn REpair.

2. Cài lại WIn.

3. Đợi VNFix 2.0 ra đời, sẽ có chức năng cảnh báo sự chiếm quyền điều khiển 1 số File hệ thống quan trọng.

-> Fix lỗiChúc thành công!
Máy mình khi ấn khởi động nó kêu tit cái rùi thui lại chạy lại

Ngoài ra nó còn có file pagefile.pig nằm trong ổ C nhưng ở chế độ ẩn nữa