Trích dẫn Gửi bởi Khắc Ngọc - kn
cách tốt nhất bạn cài lại win==> cài lại Y!M. ok
Như vầy mất thời gian lắm. Mà đã dự phòng cái ghot, không hiểu sao không bung được nữa, toàn báo lỗi gì gì đó ( hổng rành tiếng Ăng lê) đâu như không đọc được file... ròi cắt>

Ai CỨU với. Làm ơn đi> Phải có cái bệnh gì chứ.