Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0

  nhờ các bác xem giup máy em có bị dính virus không với

  Chào các bác

  Mình mới cài lai win với một số chương trình. mình nghi nó bj dính virus nên nhờ mấy bạn xem giúp

  thanks nhieu

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 2[IMG]http://www.*******************/img/smile/24.gif[/IMG]38 AM, on 5/21/2008

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20772)



  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  E:\soft+vuichoi giai tri\Software\Fonts\UniKey4.0\UniKey\UniKey.exe

  C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe

  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

  E:\soft+vuichoi giai tri\Software\Virus trojan\hijackthis.exe



  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

  O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

  O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] "C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" /min

  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe

  O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

  O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

  O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

  O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)

  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe



  mấy cái mình gạch đậm có fai vius ko vây?

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Sự thật về tiến trình tự động chạy CTFMON



  Đây là con thứ 2 bạn vào tham khảo cách diệt nếu là virus nhé



  wuauclt.exe -> File này chạy trong hệ thống giúp Windows tìm kiếm những bản vá lỗi, tự động update thì phải



  Chúc vui

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  hay qua. thanks bac em lam theo cach 1 trong bai viet thi ctfmon da mat tieu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •