Các bạn chỉ giùm mình diệt con virus, not-a-virus: PSW Tool. Win 32. Netpass.al. Nó là loại gì, và mức độ phá hoại của nó có nghiêm trọng không? Xin cảm ơn.