Mình có một máy laptop hiệu Toshiba, không hiểu sao từ ngày gắn chuột ngoài vô dùng thì chuột cảm ứng của máy không còn chức năng thanh cuộn nữa. Bấm phím khóa chuột cảm ứng cũng không còn tác dụng nữa. Ai có thể giải thích giúp mình chỗ này được không? Làm sao để chuột cảm ứng có thể sử dụng bình thường như trước? Xin mọi người chỉ giúp với nha!