Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Hướng dẫn sử dụng Hijackthis. Giúp đỡ nhận biết virus = HiJackthis ^^

  Mình thấy các bạn nói rất nhiều về hịackthis .Mình cũng tải về nhưng không biết cách sử dụng mấy .Các bạn có thể chỉ rõ cách diệt viux trên phần mền này không?

  Cảm ơn các bạn nhiều [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/firefox5od9jq.gif[/IMG]

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kiwin
  Mình thấy các bạn nói rất nhiều về hịackthis .Mình cũng tải về nhưng không biết cách sử dụng mấy .Các bạn có thể chỉ rõ cách diệt viux trên phần mền này không?

  Cảm ơn các bạn nhiều [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/firefox5od9jq.gif[/IMG]
  Cách dùng HijackThis
  Đầu tiên, dỹ nhiên là chạy HijackThis rồi [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]

  Sau đó thì chọn Do a system scan and save a logfile :

  [attachment=22754:ScreenHu...06_14.23.gif]  Sau khi scan xong sẽ dc file text, bạn sẽ xem cái nào đáng nghi ở trong đó. Nếu ko biết cách xem, bạn có thể upload file text đó lên diễn đàn, để mọi người xem giúp. :

  [attachment=22755:ScreenHu...06_14.25.gif]  Khi đã xác định được cái nào là virus rồi thì chọn nó, rồi click fix checked :

  [attachment=22756:ScreenHu...06_14.26.gif]

  Chúc bạn thành công!

  [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG]

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Tiện thể trong topic này, mình cũng nói luôn, nếu ai cần xác định virus thì vui lòng post log lên nhé (dưới 1 file text [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]), mọi người sẽ xem hộ và thảo luận về HiJackThis ở topic này luôn [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Chẩn đoán bằng Hijack cũng khó lắm!

  Thứ nhất là không chắc chắn đâu là Virus!

  Thứ hai là các thao tác chỉnh sửa quá nguy hiểm! Không thể phục hồi!  Với các Process của virus quen tên thì làm được!

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Cảm ơn các bạn nhiều .Nhưng mình có thể xác định những trương hợp và file của con viurut hay chạy trên mạy không

 6. #6
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  ai up phần mềm đó lên cho mình đi

  thank you!

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  HijackThis :

  [IMG]http://*******************/img/download.jpg[/IMG]

  Chúc bạn thành công!

  [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG]

 8. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi AfterTheLoveHadGone
  Tiện thể trong topic này, mình cũng nói luôn, nếu ai cần xác định virus thì vui lòng post log lên nhé (dưới 1 file text [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]), mọi người sẽ xem hộ và thảo luận về HiJackThis ở topic này luôn [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]
  Rất hay. Nên cần có chủ đề như vầy để anh em thảo luận.

 9. #9
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Đây là kết quả mình test thử các bạn xem giúp xem có vấn đề gì khả nghi không nhé [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/firefox5od9jq.gif[/IMG]

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mã:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  
  Scan saved at 9:07:14 AM, on 5/10/2008
  
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  
  
  
  Running processes:
  
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  
  C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe
  
  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
  
  C:\Program Files\Common Files\Hornet\MntrHrnt.exe
  
  C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe
  
  C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
  
  C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\VisualTaskTips.exe
  
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  
  C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE
  
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  
  F:\hack\HijackThis.exe
  
  
  
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  
  F2 - REG:system.ini: UserInit=Userinit.exe
  
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  
  O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
  
  O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
  
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
  
  O4 - HKLM\..\Run: [HornetMonitor] C:\Program Files\Common Files\Hornet\MntrHrnt.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] "C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" /min
  
  O4 - HKLM\..\Run: [RocketDock] C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [Visual] C:\WINDOWS\system32\VisualTaskTips.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] C:\WINDOWS\system32\drive\vsdrv.exe
  
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  
  O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet
  
  O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  
  O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  
  O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
  
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
  
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
  
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
  
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1207927837078
  
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsof...?1207927630437
  
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5FCF1E8B-DBF1-49CD-BAD1-BC2C97B523C8}: NameServer = 203.113.131.1,203.113.131.2
  
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
  
  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
  
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
  
  O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  
  O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)
  
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  thế này thì có con virut nào không nhỉ ???

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •