Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  bạn thử tắt hết các ứng dụng chạy trong run đi xem nó có cái nào tự điền vào hoặc tạo thêm 1 khoá nũa không

  bạn kiểm tra cái này

  C:\WINDOWS\system32
  undll32.exe

  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

  chắc nó còn khác nhau nữa

  còn cái ad-ware bạn kiểm tra lại  bạn nên dùng một chương trình diệt rootkit trước khi diệt những con này

  có nhiều khi không thể phát hiện nhưng file đang chạy trường hợp của bạn là spyware thử làm theo không đuợc pm mình sẽ giúp sau

  còn mấy cái trong hk...run bạn xoá hêt cũng không sao

  bạn nên vào safe mod kick hoạt ie rồi kiểm tra lại nhé tắt chức năng bung popup

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Một loại virus khó chịu! Help me!!

  Đặc điểm của nó:

  - làm cho máy chậm tới mức kinh hồn...nhiều lúc bị treo

  - Virus chỉ khởi động khi em khởi động 1 chương trình duyệt web. Đối với IE thì nó redirect (không bị sửa homepage) tới một trang tên là adultfriendfinder.com [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/curse.gif[/IMG] Em add cái trang này vào Restricted Site. Khởi động lại thì đầu tiên nó định redirect nhưng rồi lại trở về homepage...Với Firefox thì nó pop up 1 cái tab tự động scan...

  - thỉnh thoảng lúc mở IE lên thì có hàng loạt các khung IE khác bị mở ra, mà không dừng lại được, lúc đó buộc phải restart bằng tay.  Em scan máy bằng đủ các thể loại Soft nhưng...chả tìm thấy gì cả. [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/156.gif[/IMG]  Có ai biết con này tên gì không, cách chữa thế nào chỉ cho em với, em xin cảm ơn và hậu tạ...  Log Hijack:


  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

  C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

  C:\WINDOWS\system32
  undll32.exe

  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

  C:\Program Files\UniKey\UniKeyNT.exe

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

  C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe

  C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ir_ext_temp_0\A utoPlay\Docs\HiJack This 1.99\HijackThis.exe  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

  F2 - REG:system.ini: UserInit=Userinit.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

  O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [092c144e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\uqoyorqf.dll",b

  O4 - HKLM\..\Run: [BM0a1f27d2] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\lnnyeoqu.dll",s

  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] C:\Program Files\UniKey\UniKeyNT.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap
  pcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap
  pcapd.ini (file missing)

  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •