Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0

  Máy bị dính spyware

  trong khi vo google đánh từ khóa thì nó hiệ ra máy bạn nhiệm truong trình gián điệpp hay gì đó rổi bảo nên sài spyware máy còn hay ko giải nén file dc và ko tải file diệt víu này dc -> http://www.*******************/dd/index.php?showtopic=52430 hình lỗi ở dưới có ai help với [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eco008.gif[/IMG]

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Internet Explorer cannot download....act=attach&type=post&id=26971 from www.benhvientinhoc.vn.  Internet Explorer was not able to open this Internet site. The requested site is either unavailatable or cannot be found. Please truy again later.

  khi nhan down nó hiện ra thế

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Vấn đề trước hết bạn hãy vô tắt cái Fire Wall trong control panel đi.

  Sau đó vô thử 1 trang Web bất kỳ, nếu đc là được thôi. K dùng đc Google thì bạn dùng tạm Yahoo đi nhé.

  Bạn k down được ư? do Link die thì sao? Vậy hãy kiếm Link khác nhé.

  Còn chuyện k giải nén đc có 2 nguyên nhân: 1. FIle nén bị lỗi; 2. WinRar hay Zip của bạn bị lỗi, cài lại cái khác.

  OK?

 4. #4
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  0
  cách chính xác hơn đc ko cái buoc 1

 5. #5
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Vấn đề trước hết bạn hãy vô tắt cái Fire Wall trong control panel đi.

  giải thích cái đó rõ hơn dùm em cái, cái fie wall nằm ở control panel roi vô đâu nữa

  àg em có wet = HijackThis anh xem có virus ko nha

  ogfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 5[IMG]http://www.*******************/img/smile/39.gif[/IMG]35 PM, on 7/6/2008

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)  Running processes:

  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

  C:\Program Files\Vietkey2000\VKNT.EXE

  C:\HEROSOFT\HERO2001\SY***PLR.EXE

  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

  C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

  C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe

  C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

  C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/def.../search/ie.html

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/def...//www.yahoo.com

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/def...//www.yahoo.com

  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

  O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AB41010D-4804-4793-A6A2-3B5EBE2348DD} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

  O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C11483F7-D7D8-4804-98D8-6055470BB989} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [Vietkey] C:\Program Files\Vietkey2000\VKNT.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [Sy***plr] C:\HEROSOFT\HERO2001\SY***PLR.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [BkavFw] C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe TASKBAR

  O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\kdqwm.exe] C:\WINDOWS\system32\kdqwm.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [mtd2002Svr] "C:\Program Files\mtd2002"\mtdserver.exe -f

  O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] C:\DOCUME~1\TGCo\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.281\UniKey \UniKeyNT.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [SVCHOST.EXE] C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [msserv] C:\WINDOWS\msserv.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [26762423613950219599884197359643] C:\Program Files\XP Antivirus\xpa.exe

  O4 - Startup: Shortcut to ATT1.lnk = D:\SOFTWARE\ATT1.EXE

  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader
  eader_sl.exe

  O4 - Global Startup: VersionTrackerPro.lnk = ?

  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3B9B53BF-C87A-44F0-A87D-1EEEB241E8FA}: NameServer = 149.211.153.50

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{982F68DB-3C85-4F4A-B2F7-78E93ACA71ED}: NameServer = 149.211.153.50

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AE3CD87E-45DB-434C-B143-DE2AA2B48DCD}: NameServer = 149.211.153.50

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FD577283-414D-49FA-8853-517E8EFDA931}: NameServer = 149.211.153.50

  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3B9B53BF-C87A-44F0-A87D-1EEEB241E8FA}: NameServer = 149.211.153.50

  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3B9B53BF-C87A-44F0-A87D-1EEEB241E8FA}: NameServer = 149.211.153.50

  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

  O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)  mong anh giúp với

  Thân [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/banana.gif[/IMG]

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Theo kết quả quét của bạn thì cũng không dám khẳng định là máy bạn không nhiễm virus hay spy bởi vì có thể chúng nhiễm vào 1 file nào đó của hệ thống thì sao.

  Còn vấn đề của bạn, bạn không down được à. Vậy thì down luôn link trực tiếp từ đây nhé:

  http://www.pctools.com/mirror/sdasetup.exe

  C.r.@.c.k: http://www.*******************/dd/index.php...st&id=27120  -----------------------------------------------------------

  Lần sau không viết liền 2 bài nhé. Muốn thêm gì thì chỉnh sửa thôi.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  và máy của em khi đăng nhập vô boom thì bị reset máy rất hay reset vô wed cũng có thể reset máy vô là hay bị văng các chương trình ( don^ send gi` gi` day)

 8. #8
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Cr4zyInL0v3
  Theo kết quả quét của bạn thì cũng không dám khẳng định là máy bạn không nhiễm virus hay spy bởi vì có thể chúng nhiễm vào 1 file nào đó của hệ thống thì sao.

  Còn vấn đề của bạn, bạn không down được à. Vậy thì down luôn link trực tiếp từ đây nhé:

  http://www.pctools.com/mirror/sdasetup.exe

  C.r.@.c.k: http://www.*******************/dd/index.php...st&id=27120  -----------------------------------------------------------

  Lần sau không viết liền 2 bài nhé. Muốn thêm gì thì chỉnh sửa thôi.
  bạn ơi link 1 thì bị die licck rack thì chạy dc 2 giây rồi hiện ra cái bảng mình đã nói ở trên rồi

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Dùng Hijack làm gì rắc rối ra bạn, hãy vô Down Ad Aware hay Spy Sweeper nhé. 2 cái này xếp hàng cao hơn Spy Doctor nhé.

  Ad-Aware 2008

  Spy Sweeper

  Sau đó về Scan đi nhé Vang 1. Tất nhiên việc chỉ dùng AntiSpy là k đủ cho hệ thống bạn an toàn, bạn nên dùng Antivirus mạnh như KIS, KAAV hay BIT hoặc NOD32, NIS2008...

  Với Spy Sweeper hiện nay C.r.@.c.k rất khó, vì nó đứng thứ 1 mà, có vài cái Serial nhập thử coi:

  SSDA-ONLN-AAAA-MZKS-UOVO

  SSEA-ONLN-AAAA-ZUXJ-KFJV

  SSDF-ONLN-AAAA-UTZC-XMMJ

  SSDC-MSNI-AAAA-OVYA-ZUIZ

  SSDC-OPEN-AAAA-KJEA-PZAK

  SSDC-MSNI-AAAA-OVXV-DJID

  SSEA-ONLN-AAAA-VTWB-JAQM

  SSDA-ONLN-AAAA-MZRJ-BCZR

  SSDF-ONLN-AAAA-RZDG-CVXD

  C.r.@.c.k Ad Aware mình attach ở dưới nhé.

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Vang Cho Em Xin 1
  bạn ơi link 1 thì bị die licck rack thì chạy dc 2 giây rồi hiện ra cái bảng mình đã nói ở trên rồi
  Link trên download bằng IDM không hề die, tốc độ lại khá cao. Bạn kiểm tra kỹ nhé!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •