Đa số mọi người chúng ta đều không có nhiều kiến thức về vấn đề SỰ CỐ VIRUS, bài viết này của mình hi vọng có thể giúp một phần nào đó công việc không khó mà cũng không dễ này [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wooi2.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wooi2.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wooi2.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wooi2.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wooi2.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wooi2.gif[/IMG]

Theo kinh nghiệm của mình thì virus và các dạng nguy hiểm khác như adware, malware... khi đã chui vào được máy tính của mình thì nó thường ẩn nấp dưới dạng các process được Windowns thể hiện trong công cụ Task Manager hoặc có khi còn không phát hiện ra các process lạ nữa. Đó là điều rất nguy hiểm vì nó làm chậm máy khi mà Windown phải xử lí cả các process của virus, trường hợp nặng còn làm cho CPU hoạt động 100%, nhiều loại còn download các file nguy hiểm khác về máy tính của mình làm giảm băng thông truy cập Web...

Để xử lí chúng ta cần một Trình quản lí các process mạnh hơn Task Manager của Windowns

http://www.ziddu.com/download/1800028/Kinh...tvirus.rar.html

Mình đã cung cấp một số công cụ đắc lực bao gồm

-Security Task Manager 1.7f của hãng Neuber

-Anvir task manager pro 5.2 chưa có C.r.@.c.k khá mạnh (mong các bạn tìm giúp C.r.@.c.k)

-HiJackThis của hãng Trend Micro

-Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt

Có gì sai sót mong mọi người cứ thẳng tay phê bình để mình còn sửa chữa

http://www.ziddu.com/download/1800028/Kinh...tvirus.rar.html

[IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/yociexp100.gif[/IMG]