Hiện tại máy của em không thể cài bất kỳ 1 chương trình diệt virus nào cả, cài xong là không thể chạy , cả kể KIS của BVTH, BKAV dow về là báo lỗi , còn Symantec hay Norton không cho cài, Làm ơn giúp em , hiện tại máy có những tài liệu quan trọng đang cần làm gấp nên không format ổ, Nếu ai có bản Ghost sạch cho em xin chứ bản Ghost của em hiện tại đã DIE Thanks các bác trước [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/k6431613.gif[/IMG]