Máy em bị nhiễm con virus W32.YandexB.Trojan .dùng BKpro quét hòai không được .Thỉnh thoảng BKpro(autoProtect) lại báo nhiễm con virus W32.YandexB.Trojan và báo là succecful nhưng nó cứ lặp đi lặp lại con virus nay và báo virus liên tục!

Dùng PcTools Spyware Doctor 6.0.0.354 with Antivirus quét không được!!!

Cài lại win mà vẫn dính con virus này!Công nhận con virus này dã man thật!!!pó tay luôn!!!

Giúp em kill nó !

Thanks!!!