USB của em bị nhiễm virus liên tục. Mấy anh có chương trình nào chuyên diệt virus cho USB mà mơi mới, mành mạnh không cho em xin với (và C.r.@.c.k nếu có)