Trích dẫn Gửi bởi � SD�
Các bạn cho mình hỏi máy mình khi vào trang bvth và các trang khác thì size font bị thu nhỏ lại ở phần nội dung. Mình mong được sự giúp đỡ của các bạn sớm nhất
Bạn đang xài trình duyệt gì vậy ... Bạn up hình lên xem như thế nào?