Trích dẫn Gửi bởi TiểuQuỷ
Với anh em họ hàng nhà Kavo thì Bkav diệt hiệu quả nhất.bạn vào day down về dùng diệt kavo kaveo chết liền à . [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/2u4pvec.gif[/IMG]
Vì kavo có nguồn gốc từ TQ lên bạn có thể dùng chính phần mềm AV của TQ mà diệt chẳng hạn như: Kingsoft, Rising Antivirus sẽ hiệu quả hơn.