Mình cài cái bit total 2008 quét full scan rồi sau khi restart rồi máy không chịu chạy một số soft nữa.Nó báo lỗi Microsoft c++ runtime library error.cải cái Microsoft c++ 2009 và regcure V1.5.0.0 cũng không giả quyết được.Time trong Bios cũng chạy sai luôn. Mình không muốn cài lại máy hay bung file ghost .Có pro nào biết cái lỗi C++ này không giúp với và hướng dẵn mình xài cái BIT TOTAL 2008 với. Mình khổ với cái lỗi này quá!