các bác ơi bác nào biết lỗi này là lỗi gì không giúp em khắc phục vớie vào thì nó không hiên yahoo lên để đăng nhập khi tăt máy thi no mới hiên lên như vậy