Em bị con W32.PSW/OnlineGame.NMY trojar nhưng BKAV không phát hiện được còn NOD 32 phát hiện ra diệt nó đi thì lại sinh ngay ra một con mới làm em diệt cả buổi rồi mà không được. Bác nào cứu em với