Tình hình là em đang xem phim trên giaitriabc.com rồi cài yahoo9.0 thì tự nhiên cái setup yahoo cài mãi kô đc,rồi em ấn Ctrl alt del,processes và end process 1 số cái(cái nòa lạ em end hết).Chả hiểu sao bây h vào mấy trang web lúc trước bật đc,bây h vào kô đc.Chỉ vào đc những trang chưa vào bao h thôi.Bro nào giúp em với