http://www.210clan.com/downloads/Ruff%20Rose%20V.2.zip các bác check hộ em xem phần mềm keylogger trong này liệu có ăn cắp đc tài khoản của em không, thấy mấy thằng nước ngaòi nói là nó không có gì vậy mà quét online lại báo là có ><.