tình hình là như thế này , sau khi em lên mạng đơn mấy file game nhỏ thì chưa có chuyện gì , đến hôm sau thì máy chạy rất chậm , em đã kiểm tra hết cả hệ thống thì thấy rằng trong tab system restore để dòng :"system restore í disable by goup policies " ( kô biết đúng chình tả kô ) thì em cũng đã tắt và trở lại bt , vài hôm sau bật lại thì thấy nó lại bị thế , ai đó giúp em