Có thể BIT hoặc KIS đã xóa mất một hoặc nhiều file khởi động của một số chương trình nên việc Shocut không tìm thấy trong đường dẫn đến thư mục thôi, gỡ kis ra rồi update lại win cài và cài lại các chương trình thôi