Gần đây xuất hiện nhiều cửa sổ popup lạ từ trang web quá. Lần nào cũng vậy hết toàn bằng tiếng anh chứa toàn nội dung lạ thôi, trong khi tôi trang web made in viet nam mà.