Máy em bị dính con trojan.RegKill.e liệu nó có nguy hiểm không, em đang chơi 1 game online con trorjan này trong file giải nén em chưa bung ra vậy em đã bị nhiễm chưa? nhiễm rồi thì làm thế nào để diệt?