Hôm nay đang vào 1 trang web để down vài thứ trên mạng,tự dưng có 2 biểu tượng web xấu, đề là "gay***" hiện ra trên màn hình,xóa đi không được.1 lúc sao nháy vào IE thì 1 loạt trang web hiện ra,phải đến 60 cái...1 thời gian sau đang dùng máy thì màn hình bị xanh toàn bộ, 1 lúc sau màn hình win mới hiện lên. mình đã thử avast, kis, bit... đều ko bắt được nó. giúp mình với, máy mình có nhiều dữ liệu quan trọng lắm.

GIÚP MÌNH NHANH NHÁ. THANKS TRƯỚC NHA.