Đã bảo lỗi chip rồi mà lại!Hàng công ty thì mang đi bảo hành

Còn hàng Tàu thì vứt bỏ đc rồiGiờ USB rẻ như bèo ý mà (2G ~ 90k)