máy thằng bạn em bị nhiễm 1 con virus rất lạ nó tạo 1 K.@.y trong mục Run của Regedit tên là weiai15 xóa đi lại hiện

thứ 2 là không cho cài phần mềm giệt virus AVG , KIS 1 số thì cài được nhưng không giệt được nó

nó tạo 1 hình con chim cách cụt trong folder Temp đặt ở ổ C

Mọi phần mềm Fix ẩn file ,không vào được registry vô dụng

Ai biết chỉ em với