Ai biết bật tính năng quét bên trong file exe ko ? Chỉ với !(Mặc định BIT chỉ quét bên ngoài chứ ko quét bên trong file exe => Bỏ sót nhiều Trojan,Backdoor...

Trừ khi file exe lại được nén trong file rar thì mới được scan tất cả )

Lấy VD với chương trình keylog :Ardamax Keylogger v2.9

Nhưng khi Scan thì BIT vẫn ko phát hiện Trojan trong file Setup (mặc dù trong cơ sở dữ liệu virus của BIT thì file Setup được xem là trojan-keylogger)

(Thử nghiệm với nhiều file exe khác cho kết quả tương tự)Chỉ khi file setup được nén trong file rar BIT mơi phát hiện ra trojanNhờ các pác sĩ chuẩn đoán và cho ý kiến