Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0

  Xem dùm mình có phải virut không

  Mã:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  
  Scan saved at 1:23:52 PM, on 12/11/2008
  
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
  
  
  
  Running processes:
  
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  
  C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  
  C:\Program Files\UniKey\UniKeyNT.exe
  
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  
  C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
  
  C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
  
  C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
  
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  
  C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
  
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  
  D:\FirefoxPortable\FirefoxPortable.exe
  
  D:\FirefoxPortable\App\firefox\firefox.exe
  
  C:\Documents and Settings\tuananh\Local Settings\Temp\wz17e8\HijackThis.exe
  
  
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  
  O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEToolbar.dll
  
  O4 - HKLM\..\Run: [Premium Clock] C:\Program Files\Premium Clock\Premium.exe /autorun
  
  O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEShow.exe"
  
  O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe"
  
  O4 - HKCU\..\Run: [kamsoft] C:\WINDOWS\system32\ckvo.exe
  
  O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
  
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
  
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] C:\Program Files\UniKey\UniKeyNT.exe
  
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  
  O16 - DPF: {1663ed61-23eb-11d2-b92f-008048fdd814} (MeadCo ScriptX Advanced) - http://www.pruquote.com.vn/PruQuote/Deploy/smsx.cab
  
  O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
  
  O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe" /service (file missing)
  
  O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
  Xem dùm mình nha, mình nghi máy có virut mà chưa bắt được.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Máy bạn sạch không có gì hết ^^

  Mấy file đó nằm ở ổ C là file hệ thống đó bạn

  Nếu không thích ẩn nó là được

  ^^

 3. #3
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Nếu là ở trong hình thì chẳng thấy con virus nào chạy loăng quăng ở đó cả!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Không phát hiện ra file nhiễm virus qua HijackThis,nhưng nó phát hiện ra 1 registry của virus kavo
  O4 - HKCU\..\Run: [kamsoft] C:\WINDOWS\system32\ckvo.exe
  Bạn có thể dùng BKA để kiểm tra lại cho chắc chắn

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Đúng rùi, hồi đó mình đã dùng thằng Bit quét xong con đó rùi, nó cấm ẩn file, nhưng sao khi quét, file hiện lên mà hết ẩn rồi, ai giúp mình với.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Bạn có thể dùng Vnfix để sửa lỗi,sau đó vào Folder Options để chỉnh lại  Mã:
  http://www.*******************/dd/index.php?act=attach&type=post&id=9506

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •