window explore của máy mình liên tục bị tắt đi rùi khởi động lại, nghĩa là thanh task bar ở phía dưới màn hình liên tục tắt đi rồi mở lại. bạn nào biết cách sửa chỉ giúp. Thanks!