Hôm nay dung dr.web wet hết thì thấy khá ổn. còn việc dùng fdisk thì để mình thử nghiệm. hehe thank you nhiều nhiều. [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bye.gif[/IMG] [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/adore.gif[/IMG]close tại đây. [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG] à 2 you gì đó ơi lần sau đọc kỹ rồi hãy trả lời nghen, [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/IMG]