Anh Amin ơi còn nhiều virut nữa mà sao không nói hết mà anh cứ cố gắng ohats huy nhé rồi em thưởng cho anh cái kẹo gôm nhé [IMG]http://www.*******************/dd/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/puke.gif[/IMG]